FORD

ฟอร์ดมุ่งเสริมทักษะผู้ขับขี่ทั่วประเทศสานต่อ Driving Skills for Life ปีที่ 16

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อพันธกิจในการส่งเสริมทักษะการขับขี่ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศไทยต่อเนื่อง เดินหน้าจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ หรือ Ford Driving Skills For Life (DSFL) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมุ่งพัฒนาทักษะผู้ขับขี่เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง ในปีนี้ฟอร์ดจัดอบรมโครงการ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย รอบแรกที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีลูกค้ารถฟอร์ด และผู้ขับขี่ชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง โดยตลอด 16 ปีที่ฟอร์ดได้จัดโครงการนี้ในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 14,000 คน

ในปีที่ผ่านมา โครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ (Ford Driving Skills For Life – DSFL) ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะในช่วงของการฝึกฝนทักษะภาคปฏิบัติที่ฟอร์ดได้นำรถยนต์ฟอร์ด เจเนอเรชันใหม่ที่อัดแน่นด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยมาใช้ในการฝึกอบรม สำหรับปีนี้ ฟอร์ดได้ ต่อยอดขยายพื้นที่ในการจัดงานให้ครอบคลุมหลากหลายจังหวัดมากขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ตามมาตรฐานระดับโลกเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัย การควบคุมรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ ฟอร์ดยังได้นำชุดจำลองสภาวะมึนเมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงความเสี่ยงหากร่างกายไม่พร้อมขับขี่ และยังมีชุดจำลองการตั้งครรภ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ท่านั่งที่เหมาะสมสำหรับสตรีมีครรภ์หากจำเป็นต้องขับขี่หรือโดยสารรถ

ฟอร์ดได้เตรียมจัดอบรมโครงการ Ford Driving Skills For Life (DSFL) ครอบคลุมในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางทาง Facebook ฟอร์ด ประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *