TOYOTA

โตโยต้าชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” เชิญชวนคนไทยร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำวัน ผ่านทาง Line @ LodPlienLok เชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อทุกการลด CO2 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 18 สิงหาคม ศกนี้

หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของโตโยต้าคือการ เสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว โตโยต้าได้มีความพยายามเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง (Multi-Pathway) พร้อมกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอน ผ่าน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยหนึ่งในภาคส่วนที่โตโยต้าให้ความสำคัญ คือภาคประชาชน ที่โตโยต้ามีการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการลด CO2 แบบง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แคมเปญ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3

ในครั้งนี้ ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า เชิญชวนประชาชนมาร่วมในกิจกรรมเพื่อลด CO2 ใน 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ลดการใช้พลาสติก ได้แก่ การพกถุงผ้า การสั่งเดลิเวอรี่แบบไม่รับพลาสติก การใช้ภาชนะส่วนตัว และการรีไซเคิลขวดพลาสติกลดการใช้พลังงาน ผ่านการลดปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเดินทางอย่างยั่งยืน ได้แก่ การใช้น้ำมันพลังงานทางเลือก การใช้รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า การเดินหรือปั่นจักรยาน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ Car Pool การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้บริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านการรับประทานอาหารให้หมด เพื่อลดการเกิด food waste

คุณเองก็สามารถลดเปลี่ยนโลกได้ง่าย ๆ เพียงเข้ามาร่วมผ่าน Line @LodPlienLok และส่งหลักฐานการทำกิจกรรมดังกล่าวมาให้โตโยต้าเพื่อสะสมแต้ม พร้อมรับสิทธิลุ้นของรางวัลพิเศษมากมาย ทั้งนี้ โตโยต้าขอร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อทุกการลด CO2 1 ครั้ง เพราะโตโยต้าเชื่อว่า “ทุกการลด สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *