GWM

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พาเหล่า User Committee ชมฐานการผลิตถึงประเทศจีน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พาผู้บริโภคชาวไทยร่วมเดินทาง เยี่ยมชมฐานการผลิต และนวัตกรรมของเกรทวอลล์ มอเตอร์ ณ เมืองเป่าติ้ง ประเทศจีน ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน โดยทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เชิญ User Committee ทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนลูกค้า GWM จากผู้ใช้งานรถยนต์รุ่น HAVAL H6, HAVAL JOILION และ ORA Good Cat ร่วมสานต่อแนวคิด User-Centric ที่คำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลัก ในการพัฒนายานยนต์คุณภาพ และตอกย้ำความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีให้กับเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ในประเทศไทย

ตั้งแต่เกรท วอลล์ มอเตอร์เริ่มการดำเนินการในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ยึดมั่นการเน้นผู้ใช้รถยนต์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าชาวไทย ซึ่งเหล่า User Committee เป็นตัวแทนลูกค้าผู้ขับขี่รถยนต์ GWM ที่ได้มาจากการร่วมโหวตของกลุ่มผู้ใช้รถตัวจริงผ่าน GWM Application ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันกว่า 143,000 ราย โดย User Committee มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ เก็บข้อมูลโดยรวบรวมเสียงจากผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเพื่อพูดคุยกับทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้ใช้ในทุกมิติ รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้งานเข้าไว้ด้วยกันอย่างเท่าเทียม

ในการเดินทางครั้งนี้ เหล่า User Committee ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานใหญ่ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งแสดงถึงความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานใหม่ และศักยภาพของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้านการผลิต การวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ในการก้าวขึ้นสู่หนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก อาทิ

• ฐานการผลิตอัจฉริยะที่เขตซูซุย (Xushui Manufacturing Base) ในเมืองเป่าติ้ง ซึ่งเป็นโรงงานอัจฉริยะมีขนาดพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร พร้อมรองรับการผลิตมากถึง 750,000 หน่วย โดยครอบคลุมกระบวนการผลิต 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การขึ้นรูปชิ้นส่วน (Stamping) การเชื่อม (Welding) การพ่นสี (Painting) และการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (Assembling) โรงงานอัจฉริยะนี้ยังถือเป็นกำลังสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนและรถยนต์ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ทางโรงงานได้มีการนำเทคโนโลยีและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถทดแทนแรงงานจากมนุษย์และสามารถเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความยืดหยุ่นในการผลิต และยังทำให้สามารถผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นในสายการผลิตเดียวกันได้ นอกจากนี้ฐานการผลิตซูซุยยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ศูนย์เทคโนโลยี HAVAL (HAVAL Technology Center) มีพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่รวมทั้งพื้นที่การทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และ พื้นที่ในส่วนวิศวกรรม ซึ่งรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทำด้านการปฏิบัติการ การตกแต่ง ออกแบบต้นแบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี HAVAL เป็นศูนย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์ SUV เป็นหลักตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการวางระบบฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้รวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกประเทศจีนเอาไว้

• สนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์ (Test Drive Track) สนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ถูกสร้างบนพื้นที่กว่า 1.4 ล้านตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 1 ล้านล้านหยวนในการสร้างสนามทดลองขับแห่งนี้ นับเป็นสนามทดสอบสมรรถนะที่แห่งแรกของจีนที่มีความครอบคลุมด้วยรูปแบบการทดสอบถึง 11 รูปแบบ อาทิเช่น สนามการทดสอบความเร็ว (High-speed circuit) สนามทดสอบการเคลื่อนที่ (Dynamic platform Track) สนามทดสอบแบบเนินลาดชัน (Test hills track) สนามทดสอบการควบคุมรถและการขับขี่ในเมือง (City and handling track) ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นทางการทดสอบกว่า 100 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 45 กิโลเมตร

• ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Meters EMC Lab) ซึ่งถูกก่อตั้งและพัฒนาอย่างอิสระโดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศจีน สมาคมระหว่างประเทศ และสหภาพยุโรป โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าจากเกรท วอลล์ มอเตอร์ รวมทั้งการทดสอบสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMS) กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก (BCI) คลื่นเรดาร์ การนำไฟฟ้าชั่วคราว (ISO7637) และการถ่ายเทประจุไฟฟ้า และยังสามารถใช้ในการทำการทดสอบแบบไฟฟ้าสถิตบนยานพาหนะอีกด้วย

• ห้องปฏิบัติการกึ่งเสียงสะท้อน (Semi-Anechoic Chamber) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 430 ตารางเมตร เพื่อทดสอบการสั่นสะเทือนของรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งสามารถทำการทดสอบได้ทั้งรถยนต์สันดาปและรถยนต์พลังงานใหม่ โดยห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของระดับเสียง (Noise), ความสั่นสะเทือน (Vibration), และความกระด้าง (Harshness) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเก็บเสียงของรถยนต์และเพิ่มความสะดวกสบายขณะขับขี่ให้แก่ผู้โดยสาร

• ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบภูมิอากาศโดยอุโมงค์ลม (Climatic Wind Tunnel Laboratory) มีความสามารถในการจำลองภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิเช่น ฝน และหิมะ ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้ช่วยขจัดข้อจำกัดด้านเวลาและสภาพแวดล้อมซึ่งช่วยให้การทดสอบมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อการทดสอบยานพาหนะได้อย่างสมจริง มีความสามารถสร้างเงื่อนไขการทดสอบในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส และช่วงความชื้นตั้งแต่ 5% ถึง 95% ห้องปฏิบัติการนี้สามารถทำการทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์ได้ในหลากหลายเงื่อนไขภูมิอากาศทั้ง การทำความเย็น การทำความร้อน การละลายน้ำแข็ง การไล่ฝ้า การสอบเทียบระบบ สมดุลความร้อน ประสิทธิภาพของที่ปัดน้ำฝน การระบายความร้อนของเบรก และการทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง และได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการทำงานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากใจผู้บริโภค สู่ผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภคด้วยกัน ในฐานะผู้ขับขี่รถยนต์จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ คนหนึ่ง การที่ได้มาร่วมทริปในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เห็นเบื้องหลังการทำงานกว่าจะออกมาเป็นรถยนต์ ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพให้พวกเราได้ขับขี่กันนั้นไม่ง่ายเลย และยิ่งทำให้ผมมีความมั่นใจต่อการใช้รถยนต์จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้วยนวัตกรรมและสมรรถนะการขับขี่ที่พร้อมจะตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานในทุก ๆ วันของพวกเรา” ตัวแทน User Committee กล่าว

นอกจากร่วมสัมผัสถึงประสบการณ์นวัตกรรมที่ทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสร่วมทดลองสมรรถนะรถยนต์หลากหลายรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ GWM ที่ได้มีการเปิดตัวแล้วในประเทศจีน ทั้ง HAVAL H-Dog PHEV, HAVAL Xiaolong MAX PHEV, Xiaolong, THE NEXT ORA CAR, GWM TANK 300, GWM TANK 500 ตลอดจนร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดเห็นประสบการณ์ขับขี่ ยานยนต์ GWM กับผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ โดยตรงอีกด้วย

“หนึ่งในความตั้งใจของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการเดินสู่ประเทศจีนในครั้งนี้คือการแสดงให้กลุ่มตัวแทน User Committee ได้เห็นถึงประสิทธิภาพ ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและวิจัย ห้องปฏิบัติการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่พร้อมจะนำเสนอยานยนต์คุณภาพเคียงข้างการเดินทางในทุก ๆ รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ขับขี่ทุกท่าน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ไปกับตัวแทนลูกค้าของเรา เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภคในฐานะบุคคลสำคัญที่สุดที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของเกรท วอลล์ มอเตอร์สู่กลุ่มผู้บริโภคสืบต่อไปในอนาคต” นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าว

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ บริษัทฯ พร้อมเปิดกว้างในการฟังเสียงของผู้บริโภค ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มรูปแบบผ่านกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้ใช้งานทุกท่านสืบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *