FORD

ฟอร์ดเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัยกลุ่มผู้ขับรถโรงเรียน

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดฝึกอบรมโครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ หรือ Ford Driving Skills For Life (DSFL) แก่พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการรถโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ที่จำเป็น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่างยนต์ กว่า 40 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ สนามมอเตอร์สปอร์ต ปาร์ค สุวรรณภูมิ

โครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด ทั่วโลก ในประเทศไทย ฟอร์ดได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 โดยอบรมให้แก่ผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรเพื่อสังคม และประชาชนทั่วไปรวมกว่า 14,511 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ในปีนี้ ฟอร์ดมุ่งเน้นส่งมอบความรู้และทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด Next-Gen Ford Safety Driving โดยได้นำรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ที่อัดแน่นด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยมาใช้เป็นพาหนะในการอบรม

ฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับกลุ่มนักเรียนและเยาวชน จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคัดสรรเนื้อหาการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่รถโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะให้แก่ผู้ขับขี่ รวมถึงสอนเทคนิคการควบคุมรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน การควบคุมรถที่มีผู้โดยสารและมีน้ำหนักมาก การใช้ความเร็วที่เหมาะสม จำลองสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ขับขี่ขาดสมาธิหรือร่างกายไม่พร้อมที่จะขับขี่ พร้อมทั้งแนะนำข้อควรระวังขณะรับ-ส่งนักเรียน ตลอดจนการตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทาง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางของนักเรียนแล้ว ยังช่วยเสริมความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองอีกด้วย

ในปีนี้ฟอร์ดเตรียมจัดฝึกอบรมโครงการ ‘ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ ต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ค ฟอร์ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *