HYUNDAI

ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป เปิดตัวศูนย์ Smart Urban Mobility เป็นแห่งแรก

ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของศูนย์ Smart Urban Mobility หรือ ศูนย์นวัตกรรมของฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป (HMGICS) ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างนิยามใหม่แห่งการผลิตยานยนต์ ไปพร้อมกับการสร้างมาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ลูกค้า เมื่อเปิดทำการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023

ศูนย์ HMGICS ที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้นำเสนอให้เห็นถึงนวัตกรรม รวมถึงอีกขั้นของการเชื่อมต่อมนุษย์และหุ่นยนต์ เข้าด้วยกันในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของกลุ่มฮุนได Progress for Humanity

ศูนย์ HMGICS จะเป็นศูนย์ทดสอบเทคโนโลยีอัจฉริยะของการผลิตยานยนต์ โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นวิวัฒนาการของการผลิตขั้นสูงรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดมาจากสายพานการผลิตแบบเดิม

ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาในด้านของการผลิต ความยั่งยืน และประสบการณ์ลูกค้าเท่านั้น แต่ศูนย์ HMGICS ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นผู้นำด้านยานยนต์แห่งอนาคต จากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความเปลี่ยนแปลง โดยศูนย์ HMGICS จะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเมืองสมาร์ทของสิงคโปร์ พร้อมเพิ่มความแกร่งให้กับทั้ง ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป และ สิงคโปร์ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าสำหรับทุกคน

ศูนย์ HMGICS ซึ่งเป็นศูนย์ Smart Urban Mobility แห่งแรกของฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป จะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 และจะเปิดให้สาธาณชนเยี่ยมชมในอนาคตอันใกล้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ HMGICS ได้ที่ https://www.hyundai.com/sg/hmgics/about-us/vision-mission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *