กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

TOYOTA

โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ครบรอบ 10 ปี ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยกระดับการพัฒนาธุรกิจชุมชนไทยอย่างครบวงจร

นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

Read More