VOLT

ISUZUSCOOP

Big MOTOR SALE 2023 ผนึกกำลังค่ายรถกระตุ้นเศรษฐกิจไทย อยากได้รถ…จบในงานเดียว 25 สิงหาคม – 3 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

“Big MOTOR SALE 2023” โดย บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเทศกาลแสดงยานยนต์และจำหน่ายผนึกกำลังค่ายรถชั้นนำกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีแก่ธุรกิจยานยนต์ไทย ในคอนเซ็พท์ “คาร์นิวัล” (Carnival) จัดพาเหรดกองทัพรถยนต์ รถอเนกประสงค์ ยานยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์ตกแต่ง พรีเมี่ยม

Read More